maanantai 20. tammikuuta 2014

Perustulo toteutettavissa

Tampereen yliopiston perustuloseminaarin diat:

Kannustava tuloverojärjestelmä perustulon avulla
Jouko Ylä-Liedenpohja
Professori, riippumaton talousanalyytikko

Esitys päivittää professori Kari S. Tikan muistokirjan laskelmani 2015 tasolle
•”Porrastettu tasavero, ansiotulon verohyvitys ja kateusvero” teoksessa Verotus uusiksi? (toim. S. Kari ja J. Ylä-Liedenpohja), Taloustieto Oy 2007, ss. 89-106
•Artikkelissa ilmaistaan hyvin moniportainen tosiasiallinen vuoden 2007 tuloveroasteikko vain yhden rajaveroasteen ja kiinteäsummaisen verohyvityksen avulla (asteikon linearisointi)

Tuloveroasteikko verohyvityksen ja rajaveroasteen avulla
•Virtuaalinen verohyvitys on se rahamäärä, jonka kuhunkin tuloluokkaan sijoittuva on hyötynyt edeltävien tuloluokkien alhaisemmista rajaveroasteista verrattuna siihen tilanteeseen, jossa hänen kaikkia tulojaan olisi verotettu jo heti ensimmäisestä eurosta alkaen tuloluokan ilmaisemalla rajaveroasteella
•Vero = rajaveroaste x tulo miinus verohyvitys

Esimerkki progressiivisen asteikon linearisoinnista
•Asteikko: Yli 10000 tulosta (raja)vero 30 %, yli 110000 tulosta 50%
•Henkilön A tulo 20000 euroa; hänen verohyvityksensä = 0,30 x 10000 = 3000; vero = 0,30 x 20000 – 3000 = 3000
•B:n tulo 120000
•B:n verohyvitys = 0,5x10000 + (0,5-0,3)x(110000-10000) = 25000;
•B:n vero = 0,5x120000 – 25000 = 35000

Muutokset 2007 laskelmaan
•Pääomatuloveroprosentti noussut 30 prosenttiin (= ansiotuloveroasteikon alku)
•Sallii myös ansiotulojen hankinnalle pienen lisäkannusteen palkka-, yrittäjä- ja eläketulovähennyksen muodossa = 3300 euroa vuodessa, mutta
•jota ei myönnetä työttömyys-, työmarkkina- ja toimeentulotuesta eikä opintotuesta yms.
•Toimeentulotuki muutetaan verolliseksi

Ansiotulon uusi veroasteikko 2015
•Rakennettu siten, että valtion ja kuntien verotuotot ja vakuutetun sairaanhoito- ja sairaspäivärahamaksut ansiotuloista ovat samat kuin ennakoidut tuotot olisivat jatkettaessa nykyjärjestelmää
•Verohyvityksellä katetaan pääosa nykyisten ansiotulo-, työtulo-, opintoraha- ja eläketulovähennysten vaikutuksista; myös perusvähennys korvautuu

Verohyvitys
•Myönnetään kaikista veronalaisista ansiotuloista = 3150 euroa/vuosi eli ansiotasoindeksin verran korotettuna 2007 tasosta
•Verotettava tulo = puhdas veronalainen tulo – palkka/yrittäjä/eläketulovähennys
•3150:0,30=10500 euroa eli verohyvityksen sallima asteikon alun verottamaton bruttotulo

Asteikon alussa
•Voi ilman tuloveroa saada 10500 euroa vuodessa työttömyys-, työmarkkina- ja toimeentulo- ja opintotukia
•3300 euroa lisää eli yhteensä 13800 euroa vuodessa palkka-, yrittäjä- ja eläketuloa; tällöin 8,5 euron tuntipalkalla (= Saksan minimipalkka) 1600 vuosituntia työtä on verottamatonta
•Verohyvityksen voi luonnollisesti saada vain kerran vuodessa

Ansiotuloveroasteikko 2015
•30 % verotettavasta tulosta 50000 €/v asti
•38 % verotettavasta tulosta 110000 €/v asti
•48 % yli 110000 €/v verotettavasta tulosta
•Verot sisältävät valtion ja kunnan tuloverot ansiotuloista sekä vakuutetun sairaanhoito- ja sairaspäivärahamaksut

”Perustulo” = kaikille myönnetty verohyvitys = se tuloveroasteikon osa, joka koskee kaikkia
•”perustuloa” ei siis enää ole ansio- ja eläketulovähennyksen, 3300 euron, raha-arvo eri tuloluokissa
•esimerkin henkilölle B sen raha-arvo on 0,5x3300 = 1650, mutta henkilölle A = 0,3x3300 = 990
•Ansiotuloton saa ”perustulon”, jos hänelle myönnetään jotakin verollista sosiaalietuutta

Ei kommentteja: