tiistai 31. tammikuuta 2017

Työväen presidentti

Donald Trumpin nousun USA:n presidentiksi ratkaisivat lehtitietojen mukaan valkoisen työväestön äänet. Hänen hallintonsa on tuomassa USA:n yhteisöveroon rajasopeutuksen (border tax adjustment), jota suomalainen klikkausjournalismi on alkanut kutsua rajaveroksi

Kyse on suomalaisittain yhteisöveron eli osakeyhtiöveron korvaamisesta osaksi arvonlisäverolla, ALV:lla. Kun USA:ssa ei ole ALVia, tarkoitus on rakentaa se yhteisöveron sisään. Näin olen ymmärtänyt

ALV:ssa tuonti on kokonaan veronalaista, mutta ALV ei rasita vientiä, joka on verovapaata. Siksi ALV ei aiheuta minkäänlaisia siirtohinnoittelukannusteita, ei viennin ali- eikä ylihinnoittelulle. Tätä on nimenomaan korostettu USA:ssa 

Sama koskee tuontia: jos se on ali(yli)hintaista, yrityksen myynnistä USA:n rajojen sisäpuolella muodostuva osa kasvaa (pienenee). Koska siihen sovelletaan samaa veroastetta kuin tuontiin, mitään kannustetta hinnoitella tuonti markkinahinnasta poikkeavasti ei ALV:n johdosta synny amerikkalaisten konsernien sisällä

Suomalainen klikkausjournalismi on tulkinnut tämän aiotun muutoksen protektionismiksi. Kun Suomi ja useimmat muut maat soveltavat jo ALVia - tai GST:ä (goods and services tax), joka toimii ALVin tavoin - klikkausjournalismin logiikalla ne ovat protektionistisia

ALVissa kaikki kotimaan rajojen sisäpuolella syntyneet tuotantokustannukset, mukaan lukien kaikki palkat sivukustannuksineen, ovat täysin vähennyskelpoisia, sikäli kuin ne sisältyvät yrityksen ulkopuolelta ostettuihin tavoihin ja palveluksiin. Mutta verovelvollisen yrityksen sisällä syntynyt arvonlisä, palkat sivukuineen ovat täysin veronalaisia 

Suomessa ei puhuta ALVin yhteydessä kotimaisen tuotannon tukemisesta. Sitä pidetään neutraalina, koska perusmuodossaan (vain yksi yhtäläinen verokanta) sama verokanta koskee kaikkia kulutettuja tavaroita ja palveluja riippumatta niiden tuotantomaasta 

Jos siis verovelvollien yrityksen omat palkat sivukuineen ovat osaksikin vähennyskelpoisia ALVissa, ALV subventoi kotimaista työtä ulkomaiseen nähden

Jos palkkasubventio tulee USA:ssa, border tax adjustment'in keräämä verotuottojen lisäys ei koskaan voi muostua kovinkaan suureksi, koska palkat ovat niin suuri osa tuotantokustannuksista. 
Siksi varsinaista osakeyhtiöveroa ei saada alennetuksi ilman valtaisaa budjettialijäämän lisäystä

Mutta USA:ssa ”border tax adjustment” pitää luonnollisesti markkinoida kotimaisten työpaikkojen palkkasubventiona, koska Trump kampanjassaan lupasi edistää työpaikkojen syntyä USA:ssa ja koska ALVin toiminta on amerikkalaisille vieras

Koska tuonnin osuus on USA:ssa kohtuullisen pieni kokonaistarjontaan nähden, border tax adjustment saattaakin aiheuttaa enemmän USA:n sisäisiä rakenteellisia muutoksia, sorsien tuotantoa, jonka markkinahinnasta työn osuus on vähäinen, eli markkinahinta on pääsiasiassa taloudellista voittoa (rent) yli kaikkien tuotantokustannusten mukaan lukien oman pääoman vaihtoehtoiskustannus. Tässä mielessä border tax adjustment olisi ensi sijassa vero menestyksellisille innovaatioille

JK: Valitettavasti tämä pääsi julki keskeneräisenä